Sekilas tentang Mandzumah/matan Jazariyyah

✅Nama asli dari matan ini adalah: “Al-Muqaddimah fii maa Yajibu ‘Ala Qaarii Al-Quran ‘an ya’lamah” yang artinya kira-kira sebagai berikut: “Mukaddimah tentang apa-apa yang wajib bagi pembaca Al-Quran untuk mengetahuinya”. Berkata Syaikh kami, Syaikh Abdul Latif Al-Jazairy tentang matan ini: “Semua yang kita pelajari dari matan ini ibarat mukaddimah, seperti mukaddimah di buku-buku pada umumnya”.

✅Penulisnya: Imam Ibnu Jazari rahimahullah, seorang imam besar di bidang ilmu tajwid dan Qiraat dan di bidang lainnya, yang kemarin telah di share biografi singkat beliau.

✅Seperti yang kita ketahui, matan ini adalah matan yang berkaitan erat dengan ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid adalah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ada sebuah kaidah agung dari para ulama: “Kemuliaan suatu ilmu berdasarkan kemuliaan apa yang dipelajari (dari ilmu itu)”. Dan tidak diragukan lagi, yang kita pelajari adalah sebaik-baik kalam, Al-Quran. Maka dengan itu, ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama islam.

✅Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah supaya kita terjaga dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena dewasa ini, banyak sekali para penghafal Quran, hafidz, imam dan kaum muslimin secara umum, yang sudah tidak memperhatikan hukum-hukum dalam membaca Quran.

Kiranya, sedikit tulisan-tulisan yang akan datang nanti insyaAllah, bisa sedikit memperbaiki keadaan kita. Amin.